• Hier vindt u een beschrijving van hoe ik werk als erkend acupuncturist.

 • Elk bezoek start met een bevraging en evaluatie.
  De klachten en hun ontstaan worden zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht. De medische voorgeschiedenis, levensstijl, voedings- en slaappatroon, familiale belasting,… worden besproken.

 • Palpatie vormt één van de kernaspecten van mijn manier van werken.
  Op een systematische manier worden lichaamszones gepalpeerd (buik, hoofd, nek, rug, armen, benen) op zoek naar pijn, gevoeligheid, veranderingen in de onderliggende weefsels,…
  Dit geeft de therapeut belangrijke informatie over de mogelijke achterliggende oorzaken van het probleem van de patiënt en indicaties over een geschikte aanpak, afgestemd op de individuele situatie van de patiënt.
  Het grote voordeel van deze methode is dat zowel de therapeut als de patiënt direct feedback krijgt over de werkzaamheid van de therapie. Veranderingen kunnen direct in het lichaam worden gevoeld.

 • Ook de pols is een heel belangrijk instrument om zowel de achterliggende oorzaken van bepaalde klachten als de voortgang van de therapie te evalueren. De polsname vormt een tweede belangrijke leidraad in de keuze voor bepaalde puntencombinaties en kruidenformules.

 • De observatie van de tong geeft op een eenvoudige manier een betrouwbaar beeld van iemands interne toestand. Elk orgaan heeft een eigen zone op de tong. Ook wordt er gekeken naar veranderingen qua vorm, kleur, glans en tongbeslag.

 • In de Chinese geneeskunde gaat men er van uit dat energiekanalen in regelmatige patronen door het lichaam en aan het lichaamsoppervlak lopen. Deze kanalen worden meridianen genoemd. Ze reguleren de circulatie en overdracht van energie, bloed, lichaamsvloeistoffen en informatie aan alle cellen, weefsels en organen in het lichaam.

  Door ziekte, constitutie, emoties, levensstijl, ongeval,… kan iemands zelfregulerend vermogen worden verstoord. Deze verstoring kan onmiddellijk of pas na lange tijd leiden tot problemen. Als het lichaam er zelf onvoldoende in slaagt het evenwicht te herstellen, kan het daar met acupunctuur bij worden geholpen. Daarbij worden heel dunne en buigzame naaldjes ingebracht op bepaalde plaatsen op het lichaam. Door de juiste punten te selecteren en te combineren, kan men blokkades opheffen, verzwakte systemen sterken, systemen in overdrive reguleren,…

 • Het gebruik van kruiden is vaak een onmisbaar instrument om onderliggende lichamelijke onevenwichten te herstellen. Een Chinese kruidenformule is opgebouwd uit een aantal kruiden die op een synergetische manier samenwerken. Een formule wordt steeds aangepast aan de specifieke toestand en symptomen van het individu. Zo genereert een goed uitgebalanceerde kruidenformule een diepgaand en langdurig therapeutisch effect.

 • Met deze techniek wordt een vacuüm gecreëerd op de huid met behulp van glazen of plastic kopjes. Zo wordt de doorstroming in een bepaalde lichaamszone verbeterd. Deze techniek wordt vaak gebruikt bij pijnklachten.

 • Hierbij wordt het kruid artemisia vulgaris gebruikt om ingebrachte naalden of acupunctuurpunten direct te verwarmen.

 • Een evenwichtig voedingspatroon is zeer belangrijk bij de preventie en het herstel van ziekte. Individueel voedingsadvies maakt bij sommige mensen dan ook deel uit van de therapie.